Holmen våtmarkssenter

Holmen våtmarkssenter

Holmen våtmarkssenter ligger ved Ilene naturreservat i Tønsberg. Her informerer Fylkesmannen om natur og miljøvern. Fuglekameraet er en del av virksomheten ved Holmen våtmarkssenter. Les mer:
Holmen våtmarkssenter på Facebook
Om Holmen på Miljøstatus i Vestfold
Om Holmen på fylkesmannen.no
Åpne dager på Holmen 2013 (PDF)

Ilene naturreservat

Ilene naturreservat

Ilene naturreservat er et våtmarksområde av internasjonal verdi. Mer enn 250 fuglearter er observert her.
Les mer: Miljøstatus i Vestfold
Faktaark om Ilene naturreservat (PDF)

Opplegg for skoleklasser

Opplegg for skoleklasser

Skoleklasser kan leie Holmen natursenter. Det er laget et enkelt undervisningsopplegg.
Les mer: Fylkesmannen i Vestfold

Miljøstatus i Vestfold

Nettstedet Miljøstatus i Vestfold gir deg informasjon om miljøets tilstand og utvikling i fylket.
Les mer: Miljøstatus i Vestfold
 

Fuglelivet i Ilene naturreservat i Tønsberg

Vi beklager så mye, men fuglekameraet vil ikke lenger kunne styres over internett. Bildene vil imidlertid streames på siden. Årsaken er at senere tids sikkerhetsoppdateringer, problemer med Java mm., gjør dette teknisk vanskelig. Vi vil imidlertid jobbe videre med å få dette på plass igjen, men det vil antakeligvis ta tid. I mellomtiden vil man fremdeles kunne bruke kamera fra Holmen våtmarkssenter, som har direktelinje til kameraet.


Siste fugleobservasjoner på Ilene:
Hentet fra www.artsobservasjoner.no

Powered by i-tools.no