Holmen wetland centre

Besøkssenter våtmark Ilene ligger ved Ilene naturreservat i Tønsberg, og er et nasjonalt autorisert besøkssenter. Her arrangeres det åpne dager med gratis aktiviteter, og det tilbys pedagogiske opplegg for skoler og barnehager. Senteret drives i bygninger som en gang var husmannsplass under Jarlsberg Hovedgård.

Programmet for åpne søndager finner du på senterets nettsider www.ilene.no/apne-dager. Alle arrangementene annonseres også på Facebook-sidene til senteret.

Skoler og barnehager kan få gratis naturveiledning og pedagogiske opplegg tilpasset læreplan. Skoler og barnehager kan også benytte stedet på egen hånd etter avtale.

Sesongen varer fra midten av april til skoleferien, og fra skolestart og ut oktober. Les mer om oppleggene her: www.ilene.no/skole og www.ilene.no/barnehage

Fra Tønsberg sentrum kan du følge Grevestien fra honnørbrygga og ut til senteret. Du kan også benytte parkering på Korten eller ved Aulielva og følge Grevestien derfra. NB! Veien inn til senteret er stengt med bom, og kjøring til senteret er kun tillatt for bevegelseshemmede og de med egen avtale (se også kart nedenfor).

Det er mulig å leie senteret. Les mer om utleie på www.ilene.no/utleie

Velkommen til en oase av opplevelser!

"Å lære om fuglenes adferd og matmeny er lærerikt og morsomt"
Foto: Fylkesmannen

Hvitkinngås Branta leucopus. "Stor flokk beitende foran fugletårnet. Fugletårnet ble åpnet i 1989 og besøkes årlig av flere tusen personer."
Foto: Erik Bleken

"Fangst og ringmerking av fugler er et populært innslag på åpne dager. All fangst og ringmerking gjennomføres av autoriserte ringmerkere."
Foto: Fylkesmannen

Et utvalg bilder fra besøkssenteret - klikk på dem for større versjon.

Her finner du besøkssenteret på Ilene

Hele 83% av verdens våtmarker har forsvunnet siden år 1700. De viktigste årsakene er nedbygging, oppdyrking og skogplanting.

FN's naturpanel-2019