Høydepunkter fra fuglekameraet

Bilde over: Hettemåke Chroicocephalus ridibundus. "Par i kurtise"
Foto: Roy Fjelldal

Strandsnipe Actitis hypoleucos. "Nye generasjoner sikres"
Foto: Svein Andersen