About the camera

Fuglekameraet er plassert på en halvøy vest i Ilene naturreservat i Tønsberg. Området rundt halvøya har trolig den største tettheten av våtmarksfugler i Vestfold. Du kan se live-bilder fra kameraet.

Kameraet eies og driftes av Norsk ornitologisk forening, avd. Vestfold. Besøkssenter våtmark Ilene kan benytte kameraet i sin undervisning. Stier, bolighus og andre steder der folk oppholder seg er sladdet i tråd med Datatilsynets regler.

Fra 1. juli 2020 er eierskap, drift og vedlikehold av fuglekamera, i sin helhet, overført til Norsk ornitologisk forening, avdeling Vestfold. Høsten 2020 ble daværende webkamera tatt ned for vedlikehold og et lånekamera satt opp. Vårt nye kamera ble montert 23. februar 2021.

I løpet av våren 2021 vil vi koble en "livestreamingfunksjon" opp mot kameraet. Dette vil innebære at alle som ønsker det vil kunne se livebilder direkte fra reservatet på Facebook eller YouTube. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt når anlegget fungerer tilfredsstillende.

Aktiv styring og bruk av fuglekamera for allmenheten har dessverre vist seg å være en tidkrevende og ikke minst en omfattende teknisk prosess å løse. Men vi jobber fortsatt med saken og håper å kunne løse dette innenfor de økonomiske ressurser foreningen har til rådighet.

Ilene naturreservatet er en livsnødvendig "ladestasjon" for fugler på trekk. Her finner trekkfuglene både mat og hvile.