Du kan selv styre og zoome web-kameraet. Du styrer kameraet ved å klikke i bildet. Du zoomer ved hjelp av en av knappene under bildet.  Bare én kan styre kameraet av gangen. Du får styre kameraet i 3 minutter. Dersom andre styrer kameraet, får du oppgitt hvor mange sekunder du må vente til det er din tur. Besøkssenter våtmark Ilene kan overstyre køen når kameraet skal brukes i undervisningen. Du kan chatte med oss hvis vi er online. Du vil da se et blått ikon nederst til høyre. Klikk på dette ikonet for å starte en chat.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Du kan desverre ikke styre kameraet fra mobil. Besøk våre sider på PC eller Mac.