Høydepunkter fra fuglekameraet

Bilde over: Hettemåke Chroicocephalus ridibundus. «Par i kurtise»
Foto: Roy Fjelldal

Strandsnipe Actitis hypoleucos. «Nye generasjoner sikres»
Foto: Svein Andersen