BirdLife Norge avdeling Vestfold

Foreningen er tilsluttet BirdLife Norge som er en landsomfattende organisasjon for alle fugleinteresserte.

Hovedforeningens hjemmeside finner du her: http://www.birdlife.no/

Formålet med foreningen og dens viktigste oppgaver er:

  • å verne om naturen og særlig fuglefaunaen
  • å være bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte
  • å stimulere interessen for fuglelivet ved å arrangere møter, kurs og ekskursjoner

Du finner mer informasjon om BirdLife Vestfold på hjemmesiden:

http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/vestfold/

Alle er velkommen til å bli medlem av foreningen og du kan melde deg inn ved å gå til hjemmesiden:

http://www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/

Har du spørsmål eller trenger hjelp til noe?
Send e-post til vestfold@birdlife.no

Foreningens adresse er:
BirdLife Norge avdelling Vestfold, Postboks 162, 3201 Sandefjord.

Image

Makrellterne Sterna hirundo. "Stuper etter mat. Overvintrer normalt sør for ekvator".
Foto: Roy Fjelldal

Hvitkinngås Branta leucopsis. "Hekker nå på øyer i Oslofjorden. Opprinnelig en høyarktisk fugleart"
Foto: Roy Fjelldal

Storskarv Phalacrocorax carbo. "Fjærdrakten må tørkes etter mange matdykk i sjøen"
Foto: Svein Andersen

Naturgoder og tjenester fra våtmark i Norge er verdt flere milliarder kroner hvert år.

Menon Economics - 2018