Fuglekameraet på Ilene driftes av
Norsk ornitologisk forening,
avd. Vestfold og Besøkssenter våtmark Ilene.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte oss på e-post (bruk kontaktskjemaet her på siden).


Grågås Anser anser. «Opp mot 3000 individer kan ses samlet i reservatet om høsten»
Foto: Roy Fjelldal

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Her finner du besøkssenteret på Ilene

Svarthalespove Limosa limosa. «Hekker kun sporadisk i Norge»
Foto: Gunnar Numme

Fiskeørn Pandion haliaetus. «Stuper etter fisk. Ses daglig i reservatet om sommeren»
Foto: Svein Andersen

Brushane Philomachus pugnax. «Hannene har om våren ulike farger på kragen. Her rødbrun, men kan også være hvit, svart eller oransje.»
Foto: Gunnar Numme

«Jeg skulle ønske at tønsbergenserne ville få øyne fullt opp for det aktivum de har i fuglelivet på Jarlsberg».

Halvdan Møller (lærer/ornitolog), Den norske turistforenings årbok 1947.