Om fuglekamera

Fuglekameraet er plassert på en halvøy vest i Ilene naturreservat i Tønsberg. Området rundt halvøya har trolig den største tettheten av våtmarksfugler i Vestfold.  Du kan enten se live-bilder, eller styre kameraet selv.

Kameraet driftes av Besøkssenter våtmark Ilene og NOF avd. Vestfold. Stier, bolighus og andre steder der folk oppholder seg er sladdet i tråd med Datatilsynets regler.

Ilene naturreservatet er en livsnødvendig «ladestasjon» for fugler på trekk. Her finner trekkfuglene både mat og hvile.