Om Ilene


Ilene inngår i et verdensomspennende nettverk av viktige våtmarker. Ilene har stor internasjonal verdi, og er et såkalt Ramsar-område.

Om vi ønsker å kjøre el-bil fra Oslo til Roma, så vet vi at vi må stoppe underveis for å lade opp batteriene. Ilene blir derfor som «en ladestasjon» også for trekkfuglene på deres lange vei nordover om våren og sydover om høsten.

Nede i den «livløse» gjørma på Ilene gjemmer det seg børstemark, små krepsdyr, skjell og snegler. Det er næringsrik kost for fuglene. Trygge hvile- og spisesteder som Ilene er helt avgjørende for at fuglene skal komme frem dit de skal.

Gråhegre Ardea cinerea. «Fanger fisk med det kraftige nebbet»
Foto: Gunnar Numme

Vipe Vanellus vanellus. «Dessverre en sterk truet art»
Foto: Svein Andersen

Krikkand Anas crecca. «Vår minste and, her hann og hunn»
Foto: Gunnar Numme

Se også høydepunkter fra fuglekameraet


Se mer her

Utsetting av beitebyr i reservatet er et viktig skjøtselstiltak. Gamle strandenger og våtmark som skjøttes og ikke gror igjen, er viktige hekke- og beiteområder for ulike våtmarksfugler. Foto: Erik Bleken.

Det åpne kulturlandskapet er i ferd med å forsvinne. På Ilene sørger ulike beitedyr for at strandengene ikke gror igjen.