Om Ilene


Ilene inngår i et verdensomspennende nettverk av viktige våtmarker. Ilene har internasjonal verdi, og er et såkalt Ramsar-område.

Har du forsøkt å kjøre el-bil fra Oslo til Roma? Da vet du at du må du stoppe på ladestasjoner underveis for å lade opp batteriene. Ilene er som en ladestasjon for trekkfuglene på deres lange vei sydover om høsten og nordover om våren.

Nede i den livløse gjørma på Ilene gjemmer det seg børstemark, skjell og snegler. Det er næringsrik kost for fuglene. Trygge hvile- og spisesteder som Ilene er helt avgjørende for at fuglene skal komme frem dit de skal.

Grønnstilk Tringa glareola «Mellomstor vadefugl»

Vipe Vanellus vanellus «En sterkt truet art»

Krikkand Auas crecca «Hann og hunn»

Se også høydepunkter fra fuglekameraet


Se mer her

På strandegnene går det beitedyr for å holde vegetasjonen nede. Dette er til fordel for flere fuglearter.